Bank internetowy


» MULTIKONTO JESTEM - KONTO STUDENCKIE

 • Konto studenckie stworzone specjalnie z myślą o uczniach i studentach w wieku 18-26 lat
 • Brak konieczności dokonywania regularnych wpłat
 • Możliwość prowadzenia kont i lokat walutowych w EURO i USD na rachunku walutowym
 • Możliwość wykonywania przelewów zagranicznych
 • Przelewy przez Internet - 0 zł
 • Wypłaty z bankomatów sieci Euronet oraz BZ WBK - 0 zł
 • Pakiet narzędzi oszczędnościowych: rachunek oszczędnościowy, lokaty, fundusze inwestycyjne, rachunek maklerski
WYPEŁNIJ WNIOSEK
Dlaczego warto otworzyć MultiKonto jestem ?
Karty do konta
Lokaty
Opłaty i prowizje
Oprocentowanie
Jak założyć MultiKonto JestemDlaczego warto otworzyć MultiKonto jestem ?

Co to jest?

Konto studenckie czyli rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla uczniów i studentów w wieku 18-26. Bez konieczności stałych wpłat!

Ile to kosztuje?

2 zł za prowadzenie MultiKonta jestem i 1 zł za kartę Visa Electron

Co dostaniesz za darmo?

 • Obsługę rachunku przez zdalne kanały: Internet, multilinię, Automatyczny Serwis Telefoniczny (AST), SMS
 • Zlecenia stałe we wszystkich kanałach dostępu
 • Przelewy zdefiniowane i dowolne w zdalnych kanałach
 • Polecenia zapłaty, jeśli płatności są nieregularne
 • Porady fachowców w Centrach Usług Finansowych MultiBanku
 • Bezpłatne wypłaty - w bankomatach Sieci Euronet, BZ WBK i Cash4You. A jest ich całkiem sporo, bo prawie 1500 w całej Polsce.
 • Konkurencyjne oprocentowanie - oprocentowanie MultiKonta jestem wynosi 0,10%, dodatkowo masz możliwość automatycznego umieszczania środków na Rachunku Oszczędnościowym (do 2,40%), lub na lokatach, których oprocentowanie sięga 4,05%
 • Możesz otwierać rachunki i lokaty walutowe w EURO i USD, a także wykonywać przelewy zagraniczne

Jako posiadacz MultiKonta jestem masz dostęp do:

 • atrakcyjnego kredytu studenckiego, jeśli potrzebujesz kasy
 • netk@rty do robienia wirtualnych zakupów (22 zł rocznie)
 • kart kredytowych, jeśli lubisz nieoprocentowany do 53 dni kredyt
 • kartę Visa Classic, jeśli lubisz karty wypukłe (25 zł rocznie)


WYPEŁNIJ WNIOSEK

PowrótKarty do konta

Visa Electron Visa Electron = NBW
nowoczesność, bezpieczeństwo, wolność
 • całodobowy dostęp do pieniędzy. Wszędzie tam, gdzie widnieje symbol Visa (ponad 20 milionów miejsc na świecie)
 • bezprowizyjne wypłaty w sieci bankomatów Euronetu, BZ WBK i Cash4You w całej Polsce - 3 x dziennie, do 5000 złotych łącznie
 • operacje bezgotówkowe, czyli płatności w ponad 20 milionach punktów handlowo-usługowych na całym świecie, bez prowizji - ograniczone tylko ilością środków na Twoim jestem
 • karta debetowa - daje dostęp do wszystkich środków z konta, łącznie z przyznanym kredytem odnawialnym
 • karta wypukła - daje 100% pewności przeprowadzonych transakcji

"Karta jest świetna. Nie muszę nosić przy sobie większych sum. Coraz więcej sklepów przyjmuje plastikowe pieniądze." (Agata, socjologia)

"Nie tylko sklepy, ale też puby i knajpy przyjmują karty. Sobotnie wieczory są jeszcze... luźniejsze." (Radek, informatyka)


Visa ClasicTego nie da Ci żaden inny bank!
Debetowa karta Visa Classic - NBW2.
Oprócz możliwości, jakie daje Visa Electron, Visa Classic:
 • umożliwia płacenie za zamówienia pocztowe, telefoniczne i internetowe
 • ma podwyższony dzienny limit wypłat z bankomatu, łącznie do 5000 złotych
 • wygodna za granicą; w przypadku zagubienia, gdziekolwiek w dalekim świecie, w ciągu trzech dni roboczych dostarczymy Ci kartę zastępcząnetk@rtanetk@rta - bądź zabezpieczony w Sieci!
najbezpieczniejsza w Polsce karta do płacenia w Necie
 • "wirtualna portmonetka" - czyli nie może być użyta przez nikogo w świecie rzeczywistym
 • do płatności w Internecie, za zamówienia telefoniczne i pocztowe, wszędzie gdzie honorują karty Visa
 • maksymalna pojemność portmonetki - jednorazowe ładowanie: 5.000 złotych
 • maksymalna tymczasowa pojemność portmonetki - zwiększana na życzenie Klienta: nawet 20.000 złotych
 • powiadamianie o transakcjach przez SMS lub mail
 • roczna opłata za netk@rtę: 22 złote.


WYPEŁNIJ WNIOSEK

PowrótLokaty

Lokata terminowa

 • ze stałym oprocentowaniem - na 7, 14 lub 21 dni przy minimalnej kwocie 5000 złotych
 • ze stałym oprocentowaniem na 1,2,3,4,5,6 miesięcy - tu wystarczy 1000 złotych
 • z oprocentowaniem zmiennym - lokata na 12 miesięcy; minimalny wkład: 1000 złotych
 • naliczanie odsetek i przekazywanie na Multi jestem następuje po zakończeniu umowy
 • lokata odnawialna automatycznie

Lokata rentierska

 • 6 lub 12 miesięcy
 • wkład minimalny 2000 złotych
 • odsetki mogą wpływać na MultiKonto jestem co miesiąc lub co trzy, zgodnie z Twoją dyspozycją

!Nie ma możliwości dopłat w czasie trwania lokat!

MultiProcent
 • MultiProcent lokata dla długodystansowców - od 1 do 10 lat
 • minimalny wkład - 1000 złotych
 • gwarantowane atrakcyjne oprocentowanie*
 • odsetki naliczane i przesyłane na Twoje jestem co kwartał
 • wypłacanie dowolnych kwot, bez zerwania i utraty odsetek - pod warunkiem zachowania minimalnego wkładu
*W jaki sposób gwarantujecie wysokość oprocentowania MultiProcentu?
MultiBank Przyjął zasadę, że stopa procentowa lokaty w danym miesiącu kalendarzowym nie może być niższa niż stawka WIBOR 1M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca, pomniejszona maksymalnie o 4 punkty procentowe

WYPEŁNIJ WNIOSEK

PowrótOpłaty i prowizje

Podstawowe opłaty i prowizje :
(wyciąg z Taryfy Prowizji i Opłat Bankowych MultiBanku)

1 Otwarcie rachunku 0,00 zł
2 Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna) 2,00 zł
3 Wykonanie zlecenia stałego 0,00 zł
4 Prowizja przygotowawcza - kredyt odnawialny* 1%
5 Karta Visa Electron (opłata miesięczna)**
- karta główna 1,00 zł
- karta dla pełnomocnika 3,00 zł
6 Karta Visa Classic (opłata roczna)
- karta główna 25,00 zł
- karta dla pełnomocnika 35,00 zł
- Prowizja od wypłaty gotówki w ATM własnych, sieci Euronet, BZ WBK i Cash4You 0,00 zł
- Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach obcych na terenie Polski 4,00 zł
- Prowizja od wypłaty gotówki w bankomacie za granicą*** 10,00 zł
7 Operacje wykonywane za pośrednictwem kanałów zdalnych (Internet, IVR, WAP) 0,00 zł

* - brak prowizji dla kredytów odnawialnych udzielanych w ramach MultiPlanu i MultiPlanu Walutowego
** - opłata jest zwracana jeśli w m-cu kalendarzowym zostną rozliczone i zaksięgowane transakcje bezgotówkowe dokonane daną kartą na kwotę łączną min. 500zł
*** - w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonywanych za granicą w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, MultiBank, na podstawie przepisów Visa International, może pobrać dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji lub wypłaty gotówki w wysokości do 2% wartości transakcji lub wypłaty gotówkiWYPEŁNIJ WNIOSEK

PowrótOprocentowanie

Tabele stóp procentowych MultiBanku obowiązujące od 01.08.2006r.


I. Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy (PLN) + Rachunek Oszczędnościowy (PLN)
Rodzaj Rachunku Oprocentowanie nominalne (zmienna stopa procentowa) Rachunek oszczędnościowy (zmienna stopa procentowa)
MultiKonto jestem 0,10% Od 0,00 zł
do 499,99 zł
2,05%
Od 500,00 zł
do 2499,99 zł
2,15%
>=2500,00 zł
2,40%
Rodzaj Rachunku Oprocentowanie nominalne (zmienna stopa procentowa) Rachunek oszczędnościowy (zmienna stopa procentowa)
/Rachunek bilansujący
MultiPlan Walutowy
(MultiKonto jestem, oferowane w ramach MultiPlanu Walutowego)
0,10% Od 0,00 zł
do 499,99 zł
2,05%
Od 500,00 zł
do 2499,99 zł
2,15%
>=2500,00 zł
2,40%
WWJ 0,00% 0,00%
MultiPlan
(MultiKonto jestem, oferowane w ramach MultiPlanu)
0,10% Od 0,00 zł
do 499,99 zł
2,05%
Od 500,00 zł
do 2499,99 zł
2,15%
>=2500,00 zł
2,40%


II. Rachunki walutowe
Rachunek walutowy USD
(Oprocentowanie nominalne)
Rachunek walutowy EUR
(Oprocentowanie nominalne)
1,00% 1,00%


III. Lokaty złotowe
a)
Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne (zmienna stopa procentowa) Prowizja z tytułu przedterminowej wypłaty środków
Lokata rentierska - 6 miesięczna
Odsetki naliczane miesięcznie
   
(od 2 000,00 do 4 999,99) 2,70% 1,35%
(od 5 000,00 do 7 999,99) 2,85% 1,35%
>=8 000,00 3,00% 1,35%
Odsetki naliczane co trzy miesiące:    
(od 2 000,00 do 4 999,99) 2,70% 1,35%
(od 5 000,00 do 7 999,99) 2,85% 1,35%
>=8 000,00 3,00% 1,35%
Lokata rentierska - 12 miesięczna
Odsetki naliczane miesięcznie :
   
(od 2 000,00 do 4 999,99) 2,75% 1,38%
(od 5 000,00 do 7 999,99) 2,90% 1,38%
>=8 000,00 3,05% 1,38%
Odsetki naliczane co trzy miesiące:    
(od 2 000,00 do 4 999,99) 2,75% 1,38%
(od 5 000,00 do 7 999,99) 2,90% 1,38%
>=8 000,00 3,05% 1,38%


b)
Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne Prowizja z tytułu przedterminowej wypłaty środków
Lokata terminowa    
7 dniowa (stała stopa proc.)    
(od 5 000,00 do 19 999,99) 2,75% 1,38%
(od 20 000,00 do 49 999,99) 2,85% 1,38%
>= 50 000,00 2,95% 1,38%
14 dniowa (stała stopa proc.)    
(od 5 000,00 do 19 999,99) 2,75% 1,38%
(od 20 000,00 do 49 999,99) 2,85% 1,38%
>= 50 000,00 2,95% 1,38%
21 dniowa (stała stopa proc.)    
(od 5 000,00 do 19 999,99) 2,75% 1,38%
(od 20 000,00 do 49 999,99) 2,85% 1,38%
>= 50 000,00 2,95% 1,38%
1 miesiąc (stała stopa proc.)    
(od 1 000,00 do 9 999,99) 2,75% 1,38%
(od 10 000,00 do 19 999,99) 2,85% 1,38%
>= 20 000,00 2,95% 1,38%
2 miesiące (stała stopa proc.)    
(od 1 000,00 do 9 999,99) 2,80% 1,40%
(od 10 000,00 do 19 999,99) 2,90% 1,40%
>= 20 000,00 3,00% 1,40%
3 miesiące (stała stopa proc.)    
(od 1 000,00 do 9 999,99) 2,80% 1,40%
(od 10 000,00 do 19 999,99) 2,90% 1,40%
>= 20 000,00 3,00% 1,40%
4 miesiące (stała stopa proc.)    
(od 1 000,00 do 9 999,99) 2,90% 1,45%
(od 10 000,00 do 19 999,99) 3,00% 1,45%
>= 20 000,00 3,10% 1,45%
5 miesięcy (stała stopa proc.)    
(od 1 000,00 do 9 999,99) 2,80% 1,40%
(od 10 000,00 do 19 999,99) 2,90% 1,40%
>= 20 000,00 3,00% 1,40%
6 miesięcy (stała stopa proc.)    
(od 1 000,00 do 9 999,99) 2,80% 1,40%
(od 10 000,00 do 19 999,99) 2,90% 1,40%
>= 20 000,00 3,00% 1,40%
12 miesięcy (zmienna stopa proc.)    
(od 1 000,00 do 9 999,99) 2,80% 1,40%
(od 10 000,00 do 19 999,99) 2,90% 1,40%
>= 20 000,00 3,00% 1,40%
12 miesięcy (stała stopa proc.)    
(od 1 000,00 do 9 999,99) 2,80% 1,40%
(od 10 000,00 do 19 999,99) 2,90% 1,40%
>= 20 000,00 3,00% 1,40%


Lokaty negocjowane "MultiProcent"
(12 m-cy, 24 m-ce, 36 m-cy, 48 m-cy, 60 m-cy, 72 m-ce, 84 m-ce, 96 m-cy, 108 m-cy, 120 m-cy)
Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne (zmienna stopa procentowa) Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych (naliczana w razie wypłaty środków przed upływem okresu trzech m-cy od dnia otwarcia lokaty)
Lokata złotowa MultiProcent
(odsetki naliczne co 3 miesiące)
   
(od 1 000,00 do 9 999,99) 2,80% 1,40%
(od 10 000,00 do 19 999,99) 2,90% 1,40%
>= 20 000,00 3,00% 1,40%

d) MultiLokata z Funduszem*
Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych
Lokata terminowa
6 miesięcy (stała stopa proc.) >=2500,00 zł 4,05% 1,00%
12 miesięcy (stała stopa proc.) >=2500,00 zł 4,00% 1,00%
* - minimalna kwota MultiLokaty z Funduszem wynosi 5000,00 zł (lokata terminowa + jednostki funduszy inwestycyjnych)

e) Lokata dla Klientów posiadających aktywny rachunek MultiKonto ja
Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych
Lokata terminowa
4 miesiące stała stopa proc.) >=3000,00 zł 3,20% 1,60%
7 miesięcy (stała stopa proc.) >=3000,00 zł 3,50% 1,75%

Lokaty ofertowane w ramach MultiPlanu i MultiPlanu Walutowego*
Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych
Lokata terminowa    
1 miesiąc (stała stopa proc.) 3,25% 1,63%
2 miesiące (stała stopa proc.) 3,30% 1,65%
3 miesiące (stała stopa proc.) 3,30% 1,65%
6 miesiący (stała stopa proc.) 3,30% 1,65%
12 miesiący (stała stopa proc.) 3,30% 1,65%
12 miesiący (zmienna stopa proc.) 3,30% 1,65%
* w ramach oferty standardowej istnieje możliwość korzystania z innych terminów lokat.

Lokaty walutowe
Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych
Lokata terminowa USD
(stała stopa proc.)
   
1 miesięczna
>=100,00 USD
2,40% 1,20%
3 miesięczna 2,60% 1,30%
6 miesięczna 2,90% 1,45%
12 miesięczna 3,20% 1,60%
Lokata terminowa USD
(zmienna stopa proc.)
   
3 miesięczna 2,60% 1,30%
6 miesięczna 2,90% 1,45%
12 miesięczna 3,20% 1,60%
Lokata terminowa EUR
(stała stopa proc.)
   
1 miesięczna
>=100,00 EUR
1,50% 0,75%
3 miesięczna 1,55% 0,78%
6 miesięczna 1,75% 0,88%
12 miesięczna 1,95% 0,98%
Lokata terminowa EUR
(zmienna stopa proc.)
   
3 miesięczna 1,65% 0,83%
6 miesięczna 1,85% 0,93%
12 miesięczna 2,05% 1,03%


WYPEŁNIJ WNIOSEK

PowrótJak założyć MultiKonto jestem ?

Aby założyć dowolne MultiKonto wystarczy wypełnić wniosek o otwarcie MultiKonta (klienci indywidualni) lub wniosek o otwarcie MultiKonta Business (przedsiębiorcy).

Wnioski otwierają się w nowych oknach przeglądarki. Przekazanie danych jest w pełni bezpieczne - trafiają do bazy na serwerach MultiBanku.

Gdy Twój wniosek zostanie zaakceptowany, MultiBank przygotuje dla Ciebie umowę, która zostanie wysłana na adres podany w formularzu. Będzie tam umieszczony numer Twojego MultiKonta oraz numer klienta (tzw. Identyfikator). Już od tej chwili możesz lokować u nas swoje pieniądze. Żeby konto MultiBank w pełni uaktywnić (m.in. mieć możliwość wypłacania pieniędzy) musisz podpisać przesłaną umowę załączyć wymagane dokumenty (określone w liście) i wszystko to odesłać do MultiBanku.

Zobacz jak wygląda dalsza procedura otwierania MultiKonta przez Internet
Niżej opisane czynności wykonuje MultiBank.

Wszystkie niezbędne do zawarcia umowy dokumenty prześlemy pocztą, niezwłocznie po otwarciu Multikonta.

Po otrzymaniu naszego listu prosimy o jak najszybsze odesłanie:

 • 1 wypełnionego i podpisanego egzemplarza umowy
 • wypełnionej Karty Wzoru Podpisu - odpowiednio do liczby właścicieli MultiKonta
 • w przypadku rezydentów - wypełnionych i podpisanych oświadczeń o zamiarze stałego pobytu i o skutecznym doręczaniu korespondencji
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość - strony zawierające: dane osobowe, zdjęcie, podpis, adres zameldowania oraz serię i numer dokumentu (są to strony 1, 2, 3, 6 i 7 dowodu osobistego); z nowego dowodu obie strony dokumentu powiększone w skali 2:1, w przypadku paszportu - strona ze zdjęciem, numerem, serią i datą ważności
 • w przypadku MultiKonta jestem - kserokopię aktualnej legitymacji szkolnej lub legitymacji studenckiej lub zaświadczenia o statusie studenta/ucznia
Proponujemy upewnić się poprzez multilinię 0801 300 000, czy wysłane dokumenty dotarły do nas.

GDY TYLKO OTRZYMAMY PODPISANĄ PRZEZ CIEBIE UMOWĘ:
 • w pełni aktywujemy Twoje MultiKonto
 • będziesz mógł zarządzać pieniędzmi
 • będziesz mógł aktywować wszystkie kanały dostępu* do MultiBanku (Internet, SMS, multilinia).
 • pocztą dostarczymy Ci najszybciej, jak będzie to możliwe kartę Visa i PIN do niej; każde w oddzielnym liście ze względu na bezpieczeństwo**

* Aktywowanie kanałów dostępu wymaga użycia indywidualnych haseł dostępu - dla aktywowania usług telefonicznych jest to tak zwany telekod składający się z sześciu cyfr, a dla aktywowania Internetu potrzebne jest hasło ośmiocyfrowe. By procedura uruchomienia kanałów przebiegła sprawnie, proponujemy przygotować hasła wcześniej.
** Po otrzymaniu karty Visa prosimy o skontaktowanie się z teleoperatorem multilinii, by ją aktywować - jest to dodatkowa forma zabezpieczenia.WYPEŁNIJ WNIOSEK

Powrót