Bank internetowy


» MULTIKONTO BUSINESS EXPERT - KONTO BANKOWE DLA ARCHIKTEKTÓW, PRAWNIKÓW, DORADCÓW

 • MultiKonto Business Expert - konto dla osób świadczących usługi doradcze lub innych wykonujących pracę na własny rachunek.
 • Otwarta droga do wszystkich produktów MultiBanku - chociażby takich jak Rachunek Lokacyjny czy Dopuszczalne Saldo Debetowe
 • Porady specjalistów w Centrach Usług Finansowych
 • Przelewy do ZUS i US - 0 zł
WYPEŁNIJ WNIOSEKDlaczego warto otworzyć MultiKonto Business Expert?
Opłaty i prowizje
Jak założyć MultiKonto Business Expert?Dlaczego warto otworzyć konto firmowe MultiKonto Business Expert?

MultiKonto Business Expert to rachunek bieżący przeznaczony dla osób świadczących usługi doradcze, takich jak prawnicy, doradcy podatkowi, specjaliści ds. informatyki czy architekci, wykonujących pracę na własny rachunek.

MultiKonto Business Expert - płacisz za prowadzenie rachunku - operacje wykonujesz za darmo. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku obejmuje:

 • wydanie i korzystanie z karty Visa Business Electron
 • dostęp do rachunku przez zdalne kanały
 • przelewy krajowe wykonywane przez Internet, w tym ZUS i US
 • korzystanie z rachunku lokacyjnego
 • dostęp do dopuszczalnego salda debetowego w wysokości 2 tys. zł
 • możliwość korzystania z szerokiej gamy lokat terminowych
 • kontakt z doradcą w Centrach Usług Finansowych MultiBanku
 • dokonywanie transakcji w dowolnym miejscu i dowolnym czasie - multilinia 0 801 300 000 i Internet

Konta firmowe w MultiBanku są dostępne:

 • przez Internet i multilinię 24h na dobę z dowolnego miejsca na świecie
 • w godzinach pracy Centrów Usług Finansowych MultiBanku 8.00 - 19.00

Karta Visa Business Electron

Do MultiKonta Business Expert zarówno Ty jak i pełnomocnik do rachunku możecie uzyskać kartę Visa Business Electron. Operacje dokonywane kartą Visa Business Electron są bezpieczne dzieki Pakietowi Bezpieczna Karta. Do rachunku MultiKonto Business Expert karty dla właścicieli i pełnomocników wydawane są za darmo. Prawie 1500 bezpłatnych bankomatów sieci Euronet, BZ WBK oraz Cash4You na terenie całego kraju zapewni Ci stały dostęp do Twoich pieniędzy.

Dopuszczalne Saldo Debetowe

Jeśli masz krótkookresowe wahania po stronie wydatków i wpływów możesz skorzystać z Dopuszczalnego Salda Debetowego, w wysokości nawet 2 000 zł.

Posiadaczom MultiKonta Business Expert MultiBank oferuje również konto walutowe.WYPEŁNIJ WNIOSEK

PowrótOpłaty i prowizje

Podstawowe opłaty i prowizje :
(wyciąg z Taryfy Prowizji i Opłat Bankowych MultiBanku)

1 Otwarcie rachunku 0,00 zł
2 Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna) 15,00 zł
3 Wykonanie dowolnego przelewu wewnętrznego za pośrednictwem Internetu 0,00 zł
4 Wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego za pośrednictwem Internetu 0,00 zł
5 Wykonanie zlecenia stałego zewnętrznego 1,00 zł
6 Wykonanie przelewu z tytułu składek ZUS
- za pośrednictwem Internetu 0,00 zł
- za pośrednictwem COT 2,00 zł
- w CUF 7,00 zł
7 Wpłaty gotówkowe wewnętrzne 0,15% min. 3,00 zł
8 Prowizja za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym 1,00%


WYPEŁNIJ WNIOSEK

PowrótJak założyć MultiKonto Business Expert

 • wystarczy wypełnić wniosek o otwarcie MultiKonta Business,
 • po zaakceptowaniu wniosku zadzwoni do Ciebie pracownik MultiBanku i poda Ci Twój identyfikator i numer MultiKonta,
 • od razu po otwarciu MultiKonta możesz lokować u nas swoje pieniądze,
 • aby MultiKonto uaktywnić w pełni (mieć m.in. możliwość wypłacania środków) należy podpisać umowę, załączyć wymagane dokumenty i odesłać do MultiBanku.

Wszystkie niezbędne do zawarcia umowy dokumenty zostaną przesłane Ci pocztą.

Po otrzymaniu naszego listu prosimy o jak najszybsze odesłanie:

 • 1 wypełnionego i podpisanego egzemplarza Umowy;
 • przy otwieraniu pierwszego rachunku kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość - strony zawierające: dane osobowe, zdjęcie, podpis, adres zameldowania oraz serię i numer dokumentu (są to strony 1, 2, 3, 6 i 7 dowodu osobistego); z nowego dowodu obie strony dokumentu powiększone w skali 2:1, w przypadku paszportu - strona ze zdjęciem, numerem, serią i datą ważności;
 • w przypadku wykonywania wolnego zawodu kserokopii dokumentu potwierdzającego prawo do jego wykonywania*;
 • licencji, zezwolenia lub koncesji, jeśli prowadzona działalność gospodarcza wymaga takiego dokumentu*;
 • w przypadku spółek cywilnych umowy spółki*;
 • kserokopii aktualnych (nie starszych niż 6 miesięcy) dokumentów rejestrowych firmy: Zaświadczenia o wpisie do ewidencji (działalności gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, izb branżowych, itp.), decyzji o nadaniu numeru NIP, zaświadczenia o nadaniu numeru REGON*;

* W przypadku otwierania rachunków bieżących walutowych wymienione dokumenty należy przesłać, jeśli rachunek bieżący w złotych został założony ponad 6 miesięcy wcześniej.

Na kopiach prosimy złożyć i podpisać oświadczenia o treści: "Oświadczam, że poniższa kopia dokumentów jest zgodna z oryginałem, dane w niej zawarte są prawdziwe i aktualne".

Proponujemy upewnić się poprzez multilinię 0801 300 000, czy wysłane dokumenty dotarły.

Po otrzymaniu podpisanej przez MultiBank Umowy o prowadzenie rachunku skontaktuj się z multilinią. Operator multilinii po pozytywnym zweryfikowaniu poda Ci Twój Numer Identyfikacyjny (identyfikator); identyfikator jest nadawany tylko raz i nie ulega zmianie przy uruchamianiu rachunku walutowego obok MulitKonta. Od tego momentu będziesz mógł w pełni zarządzać swoimi finansami.

Gdy tylko otrzymamy podpisaną przez Ciebie umowę:

 • całkowicie aktywujemy Twój rachunek
 • będziesz mógł w pełni zarządzać pieniędzmi ulokowanymi w MultiBanku
 • będziesz mógł aktywować wszystkie kanały dostępu* do MultiBanku (Internet, SMS, Telefon)
 • będziesz mógł zamówić poprzez multilinię 0 801 300 000* kartę debetową Visa Business Electron do rachunku (nie dotyczy to rachunków walutowych) karta zostanie wysłana do Ciebie pocztą w stanie nieaktywnym po otrzymaniu karty prosimy o skontaktowanie się z multilinią, w celu aktywowania karty

* Aktywowanie kanałów dostępu wymaga użycia indywidualnych haseł dostępu - dla aktywowania usług telefonicznych jest to tak zwany Telekod składający się z sześciu cyfr, a dla aktywowania Internetu potrzebne jest hasło ośmiocyfrowe. By procedura uruchomienia kanałów przebiegła sprawnie, proponujemy przygotować hasła wcześniej.WYPEŁNIJ WNIOSEK

Powrót

konto firmowe dla lekarzy