Bank internetowy


» MULTIKONTO BUSINESS MEDICUS

 • MultiKonto Business Medicus - konto stworzone z myślą o osobach z branży medycznej pracujących na własny rachunek
 • Otwarta droga do wszystkich produktów MultiBanku - chociażby takich jak Rachunek Lokacyjny czy Dopuszczalne Saldo Debetowe
 • Porady specjalistów w Centrach Usług Finansowych
 • Przelewy do ZUS i US - 0 zł
WYPEŁNIJ WNIOSEKDlaczego warto otworzyć MultiKonto Business Medicus?
Opłaty i prowizje
Jak założyć MultiKonto Business Medicus?Dlaczego warto otworzyć konto firmowe MultiKonto Business Medicus?

MultiKonto Business Medicus to rachunek bieżący stworzony z myślą o osobach z branży medycznej pracujących na własny rachunek.

Konto to jest przeznaczone dla osób prowadzących:

 • praktykę lekarską,
 • specjalistyczą praktykę lekarską,
 • praktykę pielęgniarek i położnych,
 • specjalistyczną praktykę pielęgniarek i położnych,
 • praktykę stomatologiczną,
 • praktykę weterynaryjną,
 • inną działalność w zakresie usług medycznych,
 • apteki.

MultiKonto Business Medicus to:

 • korzyści posiadania rachunku internetowego połączone z możliwością obsługi typu VIP dostępną w placówkach,
 • niska opłata za prowadzenie rachunku bieżącego - tylko 1 zł,
 • porady doradców w Centrach Usług Finansowych,
 • otwarta droga do wielu preferencyjnych produktów MultiBanku

Rachunek w MultiBanku umożliwia:

 • automatyczne regulowanie stałych płatności i faktur - zlecenie stałe, polecenie zapłaty
 • określenie odbiorców wpłat (stałych kontrahentów)
 • dokonywanie przelewów na rzecz ZUS i US - przelew do ZUS i US przez Internet 0 zł
 • dokonywanie przelewów zagranicznych i walutowych w kraju
 • pełną kontrolę nad finansami - automatyczna aktualizacja salda powoduje, iż zawsze wiesz ile pieniędzy możesz jeszcze zagospodarować
 • dokonywanie dowolnej liczby wpłat i wypłat bez względu na ich wysokość

Konta firmowe w MultiBanku są dostępne:

 • przez Internet i multilinię 24h na dobę z dowolnego miejsca na świecie
 • w godzinach pracy Centrów Usług Finansowych MultiBanku 8.00 - 19.00

Karta Visa Business Electron

Do MultiKonta Business Medicus możesz uzyskać kartę Visa Business Electron. Za jej pomocą bezpiecznie dokonasz operacji bezgotówkowych. Tyko 3 złote za każdy miesiąc użytkowania karty. Prawie 1500 bezpłatnych bankomatów Sieci Euronet , BZ WBK oraz Cash4You na terenie całego kraju zapewni Ci stały dostęp do Twoich pieniędzy.

Dopuszczalne Saldo Debetowe

Dopuszczalne saldo debetowe zaspokoi Twoje bieżące potrzeby pozwoli na zapłacenie obowiązkowych opłat. Wysokość salda debetowego uzależniona jest od dwóch cech:

 • regularności obrotów na rachunku,
 • rzeczywistej i zagwarantowanej w umowie o prowadzenie rachunku wysokości średniomiesięcznych wpływów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

średniomiesięczny wpływ:

 • 2000 złotych - dopuszczalne saldo debetowe w wysokości 2000 złotych,
 • 3000 złotych - dopuszczalne saldo debetowe w wysokości 5000 złotych,
 • 5000 złotych - dopuszczalne saldo debetowe w wysokości 10 000 złotych.

Saldo debetowe w pełnej wysokości może być uruchomione po trzech miesiącach aktywnego korzystania z rachunku.WYPEŁNIJ WNIOSEK

PowrótOpłaty i prowizje

Podstawowe opłaty i prowizje :
(wyciąg z Taryfy Prowizji i Opłat Bankowych MultiBanku)

1 Otwarcie rachunku 0,00 zł
2 Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna) 1,00 zł
3 Wykonanie dowolnego przelewu wewnętrznego za pośrednictwem Internetu 0,00 zł
4 Wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego za pośrednictwem Internetu 1,00 zł
5 Wykonanie zlecenia stałego zewnętrznego 1,00 zł
6 Wykonanie przelewu z tytułu składek ZUS
- za pośrednictwem Internetu 0,00 zł
- za pośrednictwem COT 2,00 zł
- w CUF 7,00 zł
7 Wpłaty gotówkowe wewnętrzne 0,10% min. 3,00 zł
8 Prowizja za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym 1,00%


WYPEŁNIJ WNIOSEK

PowrótJak założyć MultiKonto Business Medicus

Do założenia MultiKonta Business Medicus będą Ci potrzebne poniższe dokumenty (nie mogą być starsze niż 6 miesięcy):

 • zaświadczenie o wpisie do właściwej ewidencji lub Krajowego Rejestru Sądowego (Rejestru Przedsiębiorców) - zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • decyzja o nadaniu numeru NIP,
 • decyzja o nadaniu numeru REGON,
 • licencja, zezwolenie lub koncesja jeżeli prowadzona działalność gospodarcza wymaga takiego dokumentu (np. apteki),
 • dokumentów potwierdzających rodzaj prowadzonej działalności i prawo do wykonywania wolnego zawodu np.: aptekarz,lekarz,lekarz stomatolog,lekarz weterynarii, pielęgniarka, położna,
 • umowa spółki (w przypadku spółek cywilnych, jawnych, partnerskich)
 • dokumenty nadające uprawnienia do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

By założyć konto firmowe w MultiBanku wystarczy wybrać i wypełnić wniosek/formularz.

Wszystkie niezbędne do zawarcia umowy dokumenty zostaną przesłane Ci pocztą.

Po otrzymaniu naszego listu prosimy o jak najszybsze odesłanie:

 • 1 wypełnionego i podpisanego egzemplarza Umowy rachunku
 • wypełnionego i podpisanego egzemplarza Umowy o korzystanie z kart płatniczych do rachunku
 • innych dokumentów, wymienionych w liście przewodnim, wysłanym wraz z umową

Na kopiach prosimy złożyć i podpisać oświadczenia o treści: "Oświadczam, że poniższa kopia dokumentów jest zgodna z oryginałem, dane w niej zawarte są prawdziwe i aktualne".

Proponujemy upewnić się poprzez multilinię 0801 300 000, czy wysłane dokumenty dotarły.

Po otrzymaniu podpisanej przez MultiBank Umowy o prowadzenie rachunku skontaktuj się z multilinią. Operator multilinii po pozytywnym zweryfikowaniu poda Ci Twój Numer Identyfikacyjny (identyfikator); identyfikator jest nadawany tylko raz i nie ulega zmianie przy uruchamianiu rachunku walutowego obok MulitKonta. Od tego momentu będziesz mógł w pełni zarządzać swoimi finansami.

Gdy tylko otrzymamy podpisaną przez Ciebie umowę:

 • całkowicie aktywujemy Twój rachunek
 • będziesz mógł w pełni zarządzać pieniędzmi ulokowanymi w MultiBanku
 • będziesz mógł aktywować wszystkie kanały dostępu* do MultiBanku (Internet, SMS, Telefon)
 • będziesz mógł zamówić poprzez multilinię 0 801 300 000* kartę debetową Visa Business Electron do rachunku (nie dotyczy to rachunków walutowych) karta zostanie wysłana do Ciebie pocztą w stanie nieaktywnym po otrzymaniu karty prosimy o skontaktowanie się z multilinią, w celu aktywowania karty

* Aktywowanie kanałów dostępu wymaga użycia indywidualnych haseł dostępu - dla aktywowania usług telefonicznych jest to tak zwany Telekod składający się z sześciu cyfr, a dla aktywowania Internetu potrzebne jest hasło ośmiocyfrowe. By procedura uruchomienia kanałów przebiegła sprawnie, proponujemy przygotować hasła wcześniej.WYPEŁNIJ WNIOSEK

Powrót

konto firmowe dla lekarzy