Bank internetowy


» MULTIBANK - KARTA KREDYTOWA VISA CREDIT

 • możesz umieścić na karcie swoje zdjęcie, aby nadać jej bardziej osobisty charakter oraz dodatkowo ją zabezpieczyć
 • możesz samodzielnie wybrać PIN, który łatwo zapamiętasz
 • Twój limit kredytowy może wynieść do 10.000 złotych. W ramach przyznanego limitu będziesz mógł ustalić własne limity bezpieczeństwa dla różnych rodzajów transakcji, np. dla wypłat gotówki czy transakcji w Internecie
 • możesz dopasować datę spłaty wyciągu do terminu, w jakim otrzymujesz wynagrodzenie
 • okres nieoprocentowanego kredytu może wynieść nawet 53 dni
 • minimalna spłata to tylko 5% Twojego zadłużenia (minimum 30 zł)
WYPEŁNIJ WNIOSEKJak mogę uzyskać kartę Visa Credit?

Jeżeli jesteś studentem lub doktorantem możesz otrzymać kartę Visa Credit na preferencyjnych warunkach. Aby z tego skorzystać, powinieneś:

 • posiadać MultiKonto, które jest zasilane kwotą min 500 zł miesięcznie
 • posiadać wpis co najmniej na drugi rok studiów
 • średnia ocen z ostatniej sesji nie może być mniejsza niż 3,50

W zamian otrzymasz wypukłą kartę kredytową z limitem do 1.200 zł. Opłata za jej wydanie jest uzależniona od średniej ocen z ostatniej sesji i jeżeli wynosi 4,50 lub więcej, otrzymasz ją za 0 zł.

Jeżeli chcesz otrzymać kartę z większym limitem, sprawdź, czy spełniasz następujące warunki:

 • Mam ukończone 21 lat
 • Posiadam stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski
 • Mam stałe źródło dochodu (umowa o pracę, renta, emerytura, działalność gospodarcza) i mój dochód miesięczny netto przekracza 1 400 złotych lub
 • Posiadam lokatę w MultiBanku na kwotę minimum 1 100 zł (zobacz więcej)
 • Jeżeli jestem mężczyzną, powinienem mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej

Jeżeli zdecydujesz się przenieść swoją dotychczasową kartę kredytową do MultiBanku, Twój limit może być nawet o 20% większy od obecnego, a z pewnością nie będzie mniejszy niż ten, z którego korzystasz do tej pory. Wystarczy, że spełniasz poniższe warunki:

 • Posiadam kartę kredytową od co najmniej 6 miesięcy
 • Moja karta była obsługiwana prawidłowo
 • Mój dochód wynosi powyżej 1 000 złotych
 • Posiadam następujące dokumenty:
  • 3 ostatnie wyciągi z karty kredytowej
  • kopia umowy o kartę kredytową
  • wypełnione oświadczenie o rezygnacji z karty kredytowej w dotychczasowym banku

Niezbędne dokumenty - Aby uzyskać kartę kredytową będziesz potrzebował nastepujących dokumentów:

 • dwa dokumenty potwierdzające tożsamość (ze zdjęciem)
 • jeżeli jesteś mężczyzną i nie przekroczyłeś 28 roku życia: drugim dokumentem tożsamości powinna być książeczka wojskowa
 • zaświadczenie o dochodach (zawierające informację o średnim miesięcznym wynagrodzeniu netto z ostatnich 3 miesięcy)/potwierdzenie uzyskiwanych wyników finansowych
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: dokumenty rejestrowe firmy, dowody wpłat z ostatnich 3 miesięcy (ZUS, US)
 • emeryci i renciści: kopia ostatniego odcinka świadczenia, kopia decyzji o przyznaniu bądź zmianie wysokości świadczenia

Jeżeli nie jesteś klientem MultiBanku od co najmniej 6 miesięcy lub nie zasilasz swojego konta stałymi wpływami, możesz zostać poproszony od dostarczenie historii rachunku.

Karta kredytowa Visa Credit - szczegóły

Visa Credit
Wygląd karty Karta visa Multibank
Oprocentowanie kredytu na rachunku karty 21,90%*
Opłata za wydanie karty posiadacza rachunku 70,00 zł
Opłata za wydanie karty dodatkowej 35,00 zł
Opłata za duplikat karty 35,00 zł
Opłata za zastrzeżenie karty bez opłat
Pakiet Bezpieczna Karta bez opłat
Opłata za zmianę numeru PIN (nie dotyczy ustanowienia PIN) 2,00 zł
Opłata za wyciąg miesięczny1 5,00 zł
Prowizja od transakcji bezgotówkowych2 0%
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach MultiBanku 3,50 zł
Prowizja od wypłaty gotówki w pozostałych bankomatach i oddziałach banków na terenie Polski 5,00 zł
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków za granicą2 10,00 zł
Dostęp do Teleserwisu Moja Visa bez opłat
Dostęp do rachunku karty przez Internet bez opłat
Dostęp do rachunku karty przez WAP bez opłat
Dostęp do rachunku karty przez SMS bez opłat
Wydanie karty zastępczej 150,00 zł

WYPEŁNIJ WNIOSEK

1 opłata za dodatkowy wyciąg - 5,00 zł
2 w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonywanych za granicą w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, MultiBank, na podstawie przepisów Visa International, może pobrać dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji lub wypłaty gotówki w wysokości do 2% wartości transakcji lub wypłaty gotówki

Zobacz także inne karty kredytowe w MultiBanku:

MultiBank