Bank internetowy


» MULTIKONTO AQUARIUS - KONTO DLA WYMAGAJĄCYCH

 • Możliwość realizacji płatności za pomocą przelewów zagranicznych i walutowych, zleceń stałych, polecenia zapłaty
 • Możliwość prowadzenia kont i lokat walutowych, korzystnie oprocentowanych
 • Pełna kontrola nad finansami bez względu na miejsce i porę
 • 24 godziny na dobę z każdego miejsca na świecie - przez Internet, telefon, SMS, WAP
 • Pakiet narzędzi oszczędnościowych: rachunek oszczędnościowy, lokaty, fundusze inwestycyjne, rachunek maklerski
WYPEŁNIJ WNIOSEK
Dlaczego warto otworzyć MultiKonto Aquarius ?
Rachunki walutowe
Opłaty i prowizje
Oprocentowanie
Jak założyć MultiKonto Aquarius ?Dlaczego warto otworzyć MultiKonto Aquarius ?

MultiKonto Aquarius to nowoczesny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla osób wymagających. To narzędzie nowatorskiego i kompleksowego zarządzania środkami finansowymi. Umożliwia on pełną kontrolę nad pieniędzmi i całkowitą swobodę w ich dysponowaniu.

MultiKonto Aquarius daje:

 • korzystnie oprocentowane konto: 0,30%
 • wyjątkowe traktowanie w MultiBanku
  • w każdym CUF-ie czeka na Państwa Doradca, który zapewni pomoc, dyskrecję, spokój i prywatność przy podejmowaniu ważnych decyzji finansowych
  • w multilinii (0 801 300 000) po wybraniu cyfry "5" połączycie się Państwo z Klubem Aquarius, gdzie czeka na Państwa nasz najlepszy agent
  • dostęp do stron internetowych przeznaczonych jedynie dla członków Klubu
 • możliwość realizacji płatności za pomocą przelewów zagranicznych i walutowych, zleceń stałych, polecenia zapłaty
 • dostęp i pełne zarządzanie aktywami poprzez wszystkie kanały:
  • multilinię (0 801 300 000)
  • Internet
  • SMS 603 300 000
  • Centra Usług Finansowych, czyli placówki MultiBanku
 • bezpłatne korzystanie z bankomatów sieci Euronet (nie będących własnością innych banków), BZ WBK i Cash4You
 • bezpłatną kartę Visa Electron z logo Klubu Aquarius (na Państwa życzenie wydajemy również klubową kartę Visa Classic)
 • atrakcyjniejsze warunki korzystania ze wszystkich produktów dodatkowych
  • łatwość uzyskania wyższej kwoty kredytu odnawialnego, gotówkowego, samochodowego
  • preferencyjne warunki zakładania lokat terminowych, rentierskich, walutowych, w tym również lokat negocjowanych
  • wyżej oprocentowany Rachunek Oszczędnościowy


WYPEŁNIJ WNIOSEK

PowrótRachunki walutowe w MultiBanku

Nowoczesne konta walutowe w MultiBanku to znakomita okazja do bezpiecznego oszczędzania.

Konto walutowe w MultiBnaku:

 • Rachunek walutowy można prowadzić w dolarach i w euro.
 • Szczególnie przyda się tym osobom, które realizują przelewy zagraniczne lub przelewy walutowe w Polsce.
 • Jest praktyczny, bo przy okazji można gromadzić na nim oszczędności.
 • Umożliwia otwieranie lokat walutowych.
 • Oprocentowanie jest zmienne.
 • Można na niego wpłacać dowolne kwoty i kiedy się chce - nie określamy minimalnych miesięcznych wpłat na ten rachunek.
 • Jest bardzo wygodny w obsłudze. multilinia i Internet pozwalają na kontrolowanie go i wykonywanie operacji finansowych w każdej chwili i każdym miejscu. Zależy to wyłącznie od woli, możliwości i potrzeb posiadacza rachunku.
 • odobnie jak przy MultiKoncie można ustanowić dwóch pełnomocników do rachunku. Mogą być to pełnomocnicy ogólni lub rodzajowi.


WYPEŁNIJ WNIOSEK

PowrótOpłaty i prowizje

Podstawowe opłaty i prowizje :
(wyciąg z Taryfy Prowizji i Opłat Bankowych MultiBanku)

1 Otwarcie rachunku 0,00 zł
2 Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna) 15,00 zł
3 Wysłanie miesięcznego wyciągu 0,00 zł
4 Wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego - placówka/COT* 5,00 zł
5 Zdefiniowanie przelewu - placówka/COT 2,00 zł
6 Operacje wykonywane za pośrednictwem kanałów zdalnych (Internet, IVR, SMS, WAP) 0,00 zł
7 Otwarcie rachunku oszczędnościowego 0,00 zł
8 Otwarcie rachunku walutowego 0,00 zł
9 Prowadzenie rachunku walutowego 1,00 zł
10 Przyjęcie przelewu z zagranicy 0,00 zł
11 Wykonanie przelewu zagranicznego 0,25% kwoty przelewu (min. 20,00 zł, maks. 200 zł)
12 Prowizja za udzielenie kredytu odnawialnego 0,8%
13 Prowizja za udzielenie kredytu gotówkowego 0,50% - 4,00%
14 Prowizja za udzielenie kredytu na zakup środków transportu 0,50% - 5,00%
15 Prowizja za udzielenie MultiPlanu - kredyt mieszkaniowy 1,00%
16 Opłata za wydanie karty Visa Electron 0,00 zł
17 Opłata za wydanie karty Visa Classic (opłata roczna) 25,00 zł
- Prowizja od wypłaty gotówki w ATM własnych, sieci Euronet, BZ WBK i Cash4You 0,00* zł
- Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach obcych na terenie Polski 5,00 zł
- Prowizja od wypłaty gotówki w bankomacie za granicą*** 10,00 zł

* -prowizja dotyczy wypłat gotówki dokonanych w bankomatach, których lista dostępna jest na stronach internetowych www.multibank.plWYPEŁNIJ WNIOSEK

PowrótTabele stóp procentowych MultiBanku obowiązujące od 01.08.2006r. (osoby fizyczne)

I. Rachnek Oszczędnościowo Rozliczeniowy (PLN)

Rodzaj Rachunku Oprocentowanie nominalne (zmienna stopa procentowa) Rachunek oszczędnościowy (zmienna stopa procentowa)
MultiKonto Aquarius(1) (2) 0,30% Od 0,00 zł
do 19999,99 zł
2,75%
>= 20000,00 zł
3,35%
MultiPlan Walutowy(1) (2)
(MultiKonto Aquarius, oferowane w ramach MultiPlanu Walutowego)
(MultiKonto Aquarius)
0,30%
Od 0,00 zł
do 19999,99 zł
2,75%
>= 20000,00 zł
3,35%
WWJ(2) 0,00%  
Rodzaj Rachunku Oprocentowanie nominalne (zmienna stopa procentowa) Rachunek bilansujący
MultiPlan(1) (2)
(MultiKonto Aquarius, oferowane w ramach MultiPlanu)
(MultiKonto Aquarius)
0,30%
0,00%


(1) - zmiana oprocentowania dla rachunków funkcjonujących bez odnawialnego kredytu konsumpcyjnego obowiązuje od dnia podanego przez MultiBank.
(2) - zmiana oprocentowania dla rachunków z odnawialnym kredytem konsumpcyjnym obowiązuje od najbliższego dnia rozliczenia odsetek wynikającego z terminu zawartej indywidualnie umowy kredytowej.


II. Rachunki walutowe
Rachunek walutowy USD
(Oprocentowanie nominalne)
Rachunek walutowy EUR
(Oprocentowanie nominalne)
1,00% 1,00%


III. Lokaty złotowe
a)
Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne (zmienna stopa procentowa) Prowizja z tytułu przedterminowej wypłaty środków
Lokata rentierska (6 miesięczna)
Odsetki naliczane miesięcznie
   
(od 5 000,00 do 19 999,99) 2,75% 1,38%
(od 20 000,00 do 49 999,99) 2,90% 1,38%
>=50 000,00 3,05% 1,38%
Odsetki naliczane co trzy miesiące:    
(od 5 000,00 do 19 999,99) 2,75% 1,38%
(od 20 000,00 do 49 999,99) 2,90% 1,38%
>=50 000,00 3,05% 1,38%
Lokata rentierska (12 miesięczna)
Odsetki naliczane miesięcznie :
   
(od 5 000,00 do 19 999,99) 2,80% 1,40%
(od 20 000,00 do 49 999,99) 2,95% 1,40%
>=50 000,00 3,10% 1,40%
Odsetki naliczane co trzy miesiące:    
(od 5 000,00 do 19 999,99) 2,80% 1,40%
(od 20 000,00 do 49 999,99) 2,95% 1,40%
>=50 000,00 3,10% 1,40%


b) Lokaty terminowe Klubu Aquarius (zobacz tabelę)

c) Lokaty negocjowane "MultiProcent"
(12 m-cy, 24 m-ce, 36 m-cy, 48 m-cy, 60 m-cy, 72 m-ce, 84 m-ce, 96 m-cy, 108 m-cy, 120 m-cy)
Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne (zmienna stopa procentowa) Prowizja z tytułu przedterminowej wypłaty środków (naliczana w razie wypłaty środków przed upływem okresu trzech m-cy od dnia otwarcia lokaty)
Lokata złotowa MultiProcent
(odsetki naliczne co 3 miesiące)
   
(od 1 000,00 do 9 999,99) 2,80% 1,40%
(od 10 000,00 do 19 999,99) 2,90% 1,40%
>= 20 000,00 3,00% 1,40%


d) Lokaty ofertowane w ramach MultiPlanu i MultiPlanu Walutowego*
Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych
Lokata terminowa    
1 miesiąc (stała stopa proc.) 3,30% 1,65%
2 miesiące (stała stopa proc.) 3,35% 1,68%
3 miesiące (stała stopa proc.) 3,35% 1,68%
6 miesiący (stała stopa proc.) 3,35% 1,68%
12 miesiący (stała stopa proc.) 3,35% 1,68%
12 miesiący (zmienna stopa proc.) 3,35% 1,68%
* w ramach oferty standardowej istnieje możliwość korzystania z innych terminów lokat.

e) MultiLokata z Funduszem*
Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych
Lokata terminowa    
6 miesięcy (stała stopa proc.) >=2500,00 zł 4,05% 1,00%
12 miesięcy (stała stopa proc.) >=2500,00 zł 4,00% 1,00%
* - minimalna kwota MultiLokaty z  Funduszem wynosi 5000,00 zł (lokata terminowa + jednostki funduszy inwestycyjnych)

f) Lokaty walutowe
Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych
Lokata terminowa USD
(stała stopa proc.)
   
1 miesięczna >=100USD 2,80% 1,40%
3 miesięczna 2,95% 1,48%
6 miesięczna 3,15% 1,58%
12 miesięczna 3,40% 1,70%
Lokata terminowa USD
(zmienna stopa proc.)
   
3 miesięczna 2,95% 1,48%
6 miesięczna 3,25% 1,63%
12 miesięczna 3,45% 1,73%
Lokata terminowa EUR
(stała stopa proc.)
   
1 miesięczna >=100EUR 1,80% 0,90%
3 miesięczna 1,85% 0,93%
6 miesięczna 2,00% 1,00%
12 miesięczna 2,20% 1,10%
Lokata terminowa EUR
(zmienna stopa proc.)
   
3 miesięczna 1,90% 0,95%
6 miesięczna 2,05% 1,03%
12 miesięczna 2,25% 1,13%


IV. Kredyty złotowe
Rodzaj Kredytu Oprocentowanie nominalne dla posiadaczy rachunku MultiKonto Aquarius Odsetki za przekroczenie kwoty kredytu należności przetermi-
nowane
(1)      
Zmienna stopa proc. 11,00% 20,00% 20,00%
MultiPlan i MultiPlan Walutowy(1)      
Zmienna stopa proc. 8,00% 20,00% 20,00%
WWJ(1)      
Zmienna stopa proc. od 4,85% 20,00% 20,00%
Kredyt na zakup środków transportu      
Stała stopa proc. od 8,40%   do 20,00%(2)
Zmienna stopa proc. od 8,60%
Kredyt na zakup towarów i usług      
Stała stopa proc. od 14,00%   do 20,00%(3)
Zmienna stopa proc. od 14,25%
Kredyt gotówkowy      
Stała stopa proc. od 14,00%   do 20,00%(3)
Zmienna stopa proc. od 14,25%
Kredyt BRE - Emisja
(na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży)
WIBOR 1M + marża Banku ustalana dla danej emisji papierów wartościowych   stopa nominalna kredytu plus 20% marża karna
Kredyt na studia MBA Zmienna stopa proc. 7,00%* 14,00%
Kredyt na studia podyplomowe Zmienna stopa proc. 8,40%** 14,00%
* - WIBOR 1 miesięczny z dnia 31.03.2006r. plus marża Banku w wysokości 2,85 p.p.
** - WIBOR 1miesięczny z dnia 31.03.2006 r. plus marża Banku w wysokości 4,25 p.p.

(1) - zmiana oprocentowania obowiązuje od najbliższego dnia rozliczenia odsetek wynikającego z terminu zawartej indywidualnie umowy kredytowej
(2) - Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 8,40%
(3) - Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 4,75%
(4) - Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 3,75%


V. Kredyty oferowane w ramach MultiPlanu
Rodzaj kredytu Oprocentowanie nominalne Należności przeterminowane
Kredyt mieszkaniowy*
(Zmienna stopa proc.)
od 4,85% do 20,00%(1)
Kredyt konsolidacyjny* (Zmienna stopa proc.) od 6,60% do 20,00%(2)
Pożyczka hipoteczna*
(Zmienna stopa proc.)
od 8,00% do 20,00%(3)
Kredyt na zakup środków transportu
(Zmienna stopa proc.)
8,00% 20,00%
Kredyt na zakup towarów i usług
(Zmienna stopa proc.)
8,00% 20,00%
Kredyt gotówkowy
(Zmienna stopa proc.)
8,00% 20,00%
* - w przypadku ubezpieczenia kredytu/pożyczki (na okres przejściowy) obowiązuje oporcentowanie wyższe o 1 p.p. od oprocentowania stanardowego

(1) - Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 5,15%
(2) - Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 6,90%
(3) - Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowamych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 8,45%


VI. Kredyty walutowe

a)
Rodzaj Kredytu Rodzaj waluty Oprocentowanie nominalne należności przetermi-
nowane
Kredyt walutowy na zakup środków transportu waloryzowany kursem walut
Zmienna stopa procentowa
CHF 5,00% 10,00%
USD 7,50% 15,00%
EUR 7,00% 14,00%

b)
Rodzaj Kredytu Rodzaj waluty Oprocentowanie nominalne należności przetermi-
nowane
Kredyt na studia MBA
Zmienna stopa procentowa
CHF 4,56%* 9,12%
Kredyt na studia podyplomowe
Zmienna stopa procentowa
CHF 6,06%* 12,12%
* - LIBOR 1 miesięczny z dnia 31.05.2006r. plus marża Banku w wysokości 3,25 p.p.
** - LIBOR 1 miesięczny z dnia 31.05.2006r. plus marża Banku w wysokości 4,75 p.p.

Kredyty i pożyczki oferowane w ramach MultiPlanu Walutowego

a)
Rodzaj Kredytu Rodzaj waluty Oprocentowanie nominalne należności przetermi-
nowane
Kredyt Mieszkaniowy*
Zmienna stopa procentowa
CHF od 1,60% od 3,05%(1)
USD od 6,00% od 10,90%(2)
EUR od 4,00% od 9,40%(3)
GBP od 6,45% od 12,90%(4)
SEK od 6,70% od 13,40%(5)
* - w przypadku ubezpieczenia kredytu (na okres przejściowy) obowiązuje oprocentowanie wyższe o 1 p.p. od oprocentowania standardowego

(1) - Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 1,45%
(2) - Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 4,90%
(3) - Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 5,40%
(4) - Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 6,45%
(5) - Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 6,70%

b)
Rodzaj Kredytu Rodzaj waluty Oprocentowanie nominalne należności przetermi-
nowane
Kredyt Konsolidacyjny*
Zmienna stopa procentowa
CHF od 3,40% od 6,80%(1)
USD od 5,55% od 11,10%(2)
EUR od 6,35% od 12,70%(3)
GBP od 7,00% od 14,00%(4)
SEK od 7,15% od 14,30%(5)
* - w przypadku ubezpieczenia kredytu (na okres przejściowy) obowiązuje oprocentowanie wyższe o 1 p.p. od oprocentowania standardowego

(1) - Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowamych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 3,40%
(2) - Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowamych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 5,55%
(3) - Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowamych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 6,35%
(4) - Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowamych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 7,00%
(5) - Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowamych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 7,15%

c)
Rodzaj Kredytu Rodzaj waluty Oprocentowanie nominalne należności przetermi-
nowane
Pożyczka hipoteczna*
Zmienna stopa procentowa
CHF od 4,20% od 8,40%(1)
USD od 5,50% od 11,00%(2)
EUR od 6,50% od 13,00%(3)
GBP od 7,00% od 14,00%(4)
SEK od 7,10% od 14,20%(5)
* - w przypadku ubezpieczenia pożyczki (na okres przejściowy) obowiązuje oprocentowanie wyższe o 1 p.p. od oprocentowania standardowego

(1) - Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 4,20%
(2) - Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 5,50%
(3) - Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 6,50%
(4) - Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 7,00%
(5) - Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 7,10%

Kredyty oferowane w ramach MultiPlanu i MultiPlanu Walutowego:

a)
Rodzaj Kredytu Rodzaj waluty Oprocentowanie nominalne należności przetermi-
nowane
Kredyt na zakup środków transportu waloryzowany kursem walut
(Zmienna stopa procentowa)
CHF 4,30% 8,60%
USD 7,00% 14,00%
EUR 6,50% 13,00%


VII. Karty Kredytowe

a)
Rodzaj Karty Oprocentowanie kredytu na rachunku karty
Visa Credit 21,90%
Visa Gold Credit 20,90%
Visa Platinum Credit 19,90%


b) Karta partnerska
Rodzaj Karty Oprocentowanie kredytu na rachunku karty
Visa Wola Park 21,90%


WYPEŁNIJ WNIOSEK

PowrótJak założyć MultiKonto Aquarius ?

Aby założyć dowolne MultiKonto wystarczy wypełnić wniosek o otwarcie MultiKonta (klienci indywidualni) lub wniosek o otwarcie MultiKonta Business (przedsiębiorcy).

Wnioski otwierają się w nowych oknach przeglądarki. Przekazanie danych jest w pełni bezpieczne - trafiają do bazy na serwerach MultiBanku.

Gdy Twój wniosek zostanie zaakceptowany, MultiBank przygotuje dla Ciebie umowę, która zostanie wysłana na adres podany w formularzu. Będzie tam umieszczony numer Twojego MultiKonta oraz numer klienta (tzw. Identyfikator). Już od tej chwili możesz lokować u nas swoje pieniądze. Żeby konto MultiBank w pełni uaktywnić (m.in. mieć możliwość wypłacania pieniędzy) musisz podpisać przesłaną umowę załączyć wymagane dokumenty (określone w liście) i wszystko to odesłać do MultiBanku.

Zobacz jak wygląda dalsza procedura otwierania MultiKonta przez Internet
Niżej opisane czynności wykonuje MultiBank.

Wszystkie niezbędne do zawarcia umowy dokumenty prześlemy pocztą, niezwłocznie po otwarciu Multikonta.

Po otrzymaniu naszego listu prosimy o jak najszybsze odesłanie:

 • 1 wypełnionego i podpisanego egzemplarza umowy
 • wypełnionej Karty Wzoru Podpisu - odpowiednio do liczby właścicieli MultiKonta
 • w przypadku rezydentów - wypełnionych i podpisanych oświadczeń o zamiarze stałego pobytu i o skutecznym doręczaniu korespondencji
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość - strony zawierające: dane osobowe, zdjęcie, podpis, adres zameldowania oraz serię i numer dokumentu (są to strony 1, 2, 3, 6 i 7 dowodu osobistego); z nowego dowodu obie strony dokumentu powiększone w skali 2:1, w przypadku paszportu - strona ze zdjęciem, numerem, serią i datą ważności
 • w przypadku MultiKonta jestem - kserokopię aktualnej legitymacji szkolnej lub legitymacji studenckiej lub zaświadczenia o statusie studenta/ucznia
Proponujemy upewnić się poprzez multilinię 0801 300 000, czy wysłane dokumenty dotarły do nas.

GDY TYLKO OTRZYMAMY PODPISANĄ PRZEZ CIEBIE UMOWĘ:
 • w pełni aktywujemy Twoje MultiKonto
 • będziesz mógł zarządzać pieniędzmi
 • będziesz mógł aktywować wszystkie kanały dostępu* do MultiBanku (Internet, SMS, multilinia).
 • pocztą dostarczymy Ci najszybciej, jak będzie to możliwe kartę Visa i PIN do niej; każde w oddzielnym liście ze względu na bezpieczeństwo**

* Aktywowanie kanałów dostępu wymaga użycia indywidualnych haseł dostępu - dla aktywowania usług telefonicznych jest to tak zwany telekod składający się z sześciu cyfr, a dla aktywowania Internetu potrzebne jest hasło ośmiocyfrowe. By procedura uruchomienia kanałów przebiegła sprawnie, proponujemy przygotować hasła wcześniej.
** Po otrzymaniu karty Visa prosimy o skontaktowanie się z teleoperatorem multilinii, by ją aktywować - jest to dodatkowa forma zabezpieczenia.WYPEŁNIJ WNIOSEK

Powrót