Bank internetowy


» MULTIBANK - KARTA KREDYTOWA VISA PLATINUM CREDIT

 • Twój limit kredytowy może wynieść do 100.000 złotych. W ramach przyznanego limitu będziesz mógł ustalić własne limity bezpieczeństwa dla różnych rodzajów transakcji, np. dla wypłat gotówki czy transakcji w Internecie
 • możesz dopasować datę spłaty wyciągu do terminu, w jakim otrzymujesz wynagrodzenie
 • minimalna spłata to tylko 5% Twojego zadłużenia (minimum 30 zł)
 • okres nieoprocentowanego kredytu może wynieść nawet 53 dni
 • możesz dopasować datę spłaty wyciągu do terminu, w jakim otrzymujesz wynagrodzenie
 • możesz samodzielnie wybrać PIN, który łatwo zapamiętasz
 • możesz umieścić na karcie swoje zdjęcie, aby nadać jej bardziej osobisty charakter oraz dodatkowo ją zabezpieczyć
WYPEŁNIJ WNIOSEKJak mogę uzyskać kartę Visa Platinum Credit?

Zanim złożysz wniosek o wydanie karty, sprawdź, czy spełniasz następujące warunki:

 • Mam ukończone 21 lat
 • Posiadam stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski
 • Mam stałe źródło dochodu (umowa o pracę, renta, emerytura, działalność gospodarcza) i mój dochód miesięczny netto przekracza 7 000 złotych lub
 • Posiadam lokatę w MultiBanku na kwotę minimum 50 000 złotych

Niezbędne dokumenty - Aby uzyskać kartę kredytową będziesz potrzebował nastepujących dokumentów:

 • dwa dokumenty potwierdzające tożsamość (ze zdjęciem)
 • jeżeli jesteś mężczyzną i nie przekroczyłeś 28 roku życia: drugim dokumentem tożsamości powinna być książeczka wojskowa
 • zaświadczenie o dochodach (zawierające informację o średnim miesięcznym wynagrodzeniu netto z ostatnich 3 miesięcy)/potwierdzenie uzyskiwanych wyników finansowych
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: dokumenty rejestrowe firmy, dowody wpłat z ostatnich 3 miesięcy (ZUS, US)
 • emeryci i renciści: kopia ostatniego odcinka świadczenia, kopia decyzji o przyznaniu bądź zmianie wysokości świadczenia

Jeżeli nie jesteś klientem MultiBanku od co najmniej 6 miesięcy lub nie zasilasz swojego konta stałymi wpływami, możesz zostać poproszony od dostarczenie historii rachunku.

Platynowy Serwis Concierge

Jako posiadacz platynowej karty kredytowej Visa, wydanej przez MultiBank, znalazłeś się w gronie osób, których spokój i wygoda są dla nas najważniejsze. Dlatego z myślą o Tobie stworzyliśmy specjalny serwis informacyjno – organizacyjny, Platynowy Serwis Concierge, dostępny przez 24 godziny na dobę pod numerem telefonu: +48 (22) 570 47 34

Dzięki niemu możesz:

 • zlecić nam organizację dowolnej usługi,
 • skorzystać z serwisu awaryjnego w razie problemów technicznych w domu lub w samochodzie,
 • uzyskać informacje, których potrzebujesz.

Karty kredytowe MultiBanku - ubezpieczenia

Bezpieczeństwo Twoich transakcji gwarantują:

 • PIN, czyli Twój Osobisty Numer Identyfikacyjny, który ustalasz osobiście i który znany jest tylko Tobie
 • Twój własnoręczny, unikalny podpis na karcie, zabezpieczający kartę przed wykorzystaniem przez niepowołane osoby
 • na Twoje życzenie, karta może być zabezpieczona poprzez umieszczenie na niej Twojego zdjęcia

MultiBank monitoruje transakcje dokonywane kartami 24 godziny na dobę. System wczesnego ostrzegania pozwoli nam zauważyć nieprawidłowości w "zachowaniu" Twojej karty i skontaktować się z Tobą, aby zapobiec ewentualnym stratom.

Aby zadbać o bezpieczeństwo Twoich pieniędzy, przygotowaliśmy Pakiet Bezpieczna Visa, który chroni Twoją kartę i pieniądze na kilka sposobów:

 • Ubezpieczenie od nieuprawnionego użycia karty obejmuje transakcje dokonane bez wiedzy i zgody Użytkownika karty, przez osobę nieuprawnioną, przed zastrzeżeniem karty
 • Ubezpieczenie gotówki od rabunku to ochrona pieniędzy wypłaconych z bankomatu w przypadku ich rabunku w ciągu 2 godzin od momentu wypłaty gotówki

Ponadto, oferujemy Ci Gwarancję Spłaty Kredytu w razie wypadków losowych, takich jak utrata zdolności do pracy lub utrata życia. Jest to opcjonalne ubezpieczenie, które w razie zaistnienia nieprzewidzianego wypadku zwalnia Ciebie i Twoich najbliższych z obowiązku spłaty kredytu.

Jeżeli planując podróż zagraniczną użyjesz swojej karty Visa Gold Credit lub Visa Platinum Credit do dokonania rezerwacji w hotelu, samolotu lub biletu kolejowego zostaniesz objęty Ubezpieczeniem Podróżnym. Ubezpieczenie chroni Ciebie oraz dwie osoby podróżujące wraz z Tobą. W razie nieprzewidzianych wydarzeń podczas wyjazdu, ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia za granicą, pomoc medyczną i prawną. Ubezpieczenie w podróży zagranicznej obejmuje:

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • koszty leczenia
 • pomoc prawną i medyczną

Karta kredytowa Visa Platinum Credit - szczegóły

Visa Platinum Credit
Wygląd karty Multibank karty kredytowe
Oprocentowanie kredytu na rachunku karty 19,90%*
Opłata za wydanie karty posiadacza rachunku 500,00 zł
Opłata za wydanie karty dodatkowej bez opłat
Opłata za duplikat karty bez opłat
Opłata za zastrzeżenie karty bez opłat
Pakiet Bezpieczna Karta bez opłat
Opłata za zmianę numeru PIN (nie dotyczy ustanowienia PIN) 2,00 zł
Opłata za wyciąg miesięczny1 5,00 zł
Prowizja od transakcji bezgotówkowych2 0%
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach MultiBanku 3,50 zł
Prowizja od wypłaty gotówki w pozostałych bankomatach i oddziałach banków na terenie Polski 5,00 zł
Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banków za granicą2 10,00 zł
Dostęp do Teleserwisu Moja Visa bez opłat
Dostęp do rachunku karty przez Internet bez opłat
Dostęp do rachunku karty przez WAP bez opłat
Dostęp do rachunku karty przez SMS bez opłat
Wydanie karty zastępczej 150,00 zł

WYPEŁNIJ WNIOSEK

1 opłata za dodatkowy wyciąg - 5,00 zł
2 w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, dokonywanych za granicą w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, MultiBank, na podstawie przepisów Visa International, może pobrać dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji lub wypłaty gotówki w wysokości do 2% wartości transakcji lub wypłaty gotówki

Zobacz także inne karty kredytowe w MultiBanku:

Karty kredytowe